Vabatahtlikule

Sa ei pea võistlema, et võita ja endasse spordipisikut süstida!

Sa ei pea võistlema, et võita ja endasse spordipisikut süstida. SCULT aitab Sul spordivabatahtlikuna leida spordisündmusi ja -klubisid, et võidaksid uusi kogemusi, sõpru ja meenutamist väärt hetki. Suured spordisündmused ja väiksed armsad ettevõtmised ootavad Sind – nii Eesti kui rahvusvaheliselt!

Spordivabatahtliku meelespea

Teadvustan endale oma ootused. Mõtlen läbi, miks ma soovin vabatahtlikuna tegutseda ja mida tahan teha. Mõtlen läbi, milline tegevus on minu oskuste ja kogemuste juures mulle jõukohane ja samas arenguvõimalusi pakkuv.

Täidan endale võetud ülesandeid hoolikalt ja võimetekohaselt. Pean lubadustest kinni. Ei hiline ega jäta tööd pooleli. Osalen koolitustel, mis toetavad minu tegutsemist vabatahtlikuna. Küsin julgesti, kui ei saa millestki aru. Olen ettevaatlik. Keeldun ülesande täitmisest, kui see ohustab minu või teiste elu ja tervist või kui juhised on vastuolus seadustega.

Arvestan meeskonna teiste liikmetega. Tutvun sündmuse korraldaja või spordilubi väärtuste, tavade ja reeglitega ning pean neist lugu. Kuulan teiste vabatahtlike kogemusi ning jagan enda omi.

Informeerin sündmuse korraldajat ja/või vabatahtlike koordinaatorit minu tegevust puudutavatest olulistest asjadest. Informeerin vabaühendust oma soovidest ja võimalustest. Räägin kaasa otsustes, mis mõjutavad minu tööd. Teen ettepanekuid vabatahtliku tegevuse paremaks korraldamiseks. Informeerin koheselt takistustest ja vabatahtlikuna tegutsemise lõpetamise kavatsustest.

Loe lisa